Procesmanagement

CIKOT IT Management kan het procesmanagement van een ITIL beheerproces uitvoeren. Dat kan plaatsvinden op basis van het interim invullen van een vacature, maar ook als uitloop van het (helpen) inrichten van een beheerproces. Bijvoorbeeld een rol als Change manager, nadat het Change management proces op poten is gezet.

Voor organisaties die al verder zijn gevorderd met het professionaliseren van hun ICT-dienstverlening kan CIKOT IT Management de rol van Service manager invullen: bewaking van het afgesproken niveau van dienstverlening tegen de intern daaraan bestede kosten.

ICT-organisaties die zich bewust zijn van hun dienstenportfolio, en hierover resultaatverplichtende afspraken willen maken met hun klanten, zijn gebaat bij een pragmatische aansturing van de dienstverlening. Service management volgens CIKOT IT Management is ook ingrijpen wanneer de resultaten goed, conform het afgesproken niveau zijn:
Goed is goed genoeg; als je het uitstekend maakt laat je ergens anders iets liggen.