Interim Management

CIKOT IT Management kan op tijdelijke basis invulling geven aan lijnfuncties. Hierbij kan gedacht worden aan functies als hoofd IT, afdelingshoofd, resourcemanager etc.

Door de inzet van een interim manager wordt niet alleen de vacature vervuld, maar krijgt de organisatie ook vers bloed binnen. Vastgeroeste patronen kunnen doorbroken worden, en waar dat nodig is kunnen werkwijzen met advies en aanpak verbeterd worden. Hierbij wordt de kwaliteit van de bestaande automatiseringsprocessen en -organisatie versterkt.

Leidinggeven is luisteren, rust brengen, beslissen en informeren. Dat bovendien twee kanten op: zowel met de medewerkers, als met het hogere management. CIKOT IT Management ziet een manager als scharnierpunt in de organisatie, betrokken met de medewerkers Ún met de organisatiedoelstellingen.