Consultancy

In elke automatiseringsomgeving zijn in principe alle ITIL beheerprocessen terug te vinden. Echter niet alle processen zijn even duidelijk aanwezig. Sommige zijn helder gedefinieerd, andere zijn bewust of onbewust nauwelijks onderkend. Focus op groei en vernieuwing van de infrastructuur zijn hier vaak debet aan.

De budgetten voor automatiseringsafdelingen zijn eindig; er moeten keuzes gemaakt worden. CIKOT IT Management helpt een organisatie hierbij. Welke beheerprocessen zijn voor verbetering vatbaar, welke kunnen bescheiden van opzet blijven?

De opdrachtgever krijgt gedetailleerde rapportage (IST), en een duidelijk advies (SOLL).

Wanneer besloten wordt de aanbevelingen op te volgen, zal een Plan van Aanpak opgesteld worden. Op dat moment wordt ook met de opdrachtgever overeengekomen of CIKOT IT Management in het project acteert als adviseur / specialist, of als projectmanager het project leidt.

In beide gevallen is actieve participatie van de organisatie zelf een eerste vereiste. Verbeteringen in beheerprocessen kunnen alleen door een organisatie zelf gerealiseerd worden. Met de juiste ondersteuning worden de verbeterpunten voortvarend aangepakt, zodat de organisatie snel de verandering merkt.

Zo wordt de toegevoegde waarde van de ICT voor de organisatie gemaximaliseerd, binnen de grenzen van het haalbare.

CIKOT IT management hanteert de ITIL beheermethodiek hierbij als raamwerk, als referentie. Het doel van procesverbeteringen is nooit het invoeren van ITIL, maar wel het realiseren van een slagvaardige, kostenbewuste automatiseringsafdeling.